Kontaktné údaje

Prevádzkovateľom internetového obchodu umpalumpa.sk je fyzická osoba Bc. Martin Haász.

Bc. Martin Haász
Mostová 1840/11
927 01 Šaľa
Slovensko

Tel.: +421 944 270 176
E-mail: info@umpalumpa.sk

Bankové spojenie

Peňažný ústav: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK90 8330 0000 0020 0109 3826
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX

Fakturačné údaje

Obchodné meno: Bc. Martin Haász
Miesto podnikania: Mostová 1840/11, 927 01 Šaľa

IČO: 46776362
DIČ: 1078152339
Nie som platca DPH.

Podnikateľský subjekt je zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Šaľa, číslo ŽR: 450/12007.

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49/A
950 50 Nitra 1
Tel.: 037/772 0216
www.soi.sk